AR-RAHNU TEKUN
KALKULATOR
Tarikh Gadaian
16/12/2018
Tarikh Matang
16/06/2019
(Bil Hari : 182)
Berat Karat (Peratus) Harga (RM) Nilai Marhun (RM)
Pinjaman 70%
RM 0.00
Jumlah Upah
(Kadar 0.50)
RM 0.00 (6 Bulan)
RM 0.00 (1 Bulan)
Pinjaman 75%
RM 0.00
Jumlah Upah
(Kadar 0.75)
RM 0.00 (6 Bulan)
RM 0.00 (1 Bulan)

RUMUSAN KIRAAN :
[ Jumlah Upah = Jumlah Marhun X (Kadar Upah / 100) X (Bil Hari / 365) X 12 ]