AR-RAHNU TEKUN KALKULATOR
Tarikh Gadaian 18/01/2018 Tarikh Matang 18/07/2018
(Bil Hari : 181)
Bil. Berat Karat (Peratus) Harga (RM) Nilai Marhun (RM)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pinjaman 65% RM 0.00 Jumlah Upah
(Kadar 0.50)
RM 0.00 (6 Bulan)
RM 0.00 (1 Bulan)
Pinjaman 70% RM 0.00 Jumlah Upah
(Kadar 0.75)
RM 0.00 (6 Bulan)
RM 0.00 (1 Bulan)

RUMUSAN KIRAAN :
[ Jumlah Upah = Jumlah Marhun X (Kadar Upah / 100) X (Bil Hari / 365) X 12 ]