01 Feb, 2023 
LEBIHAN LELONGAN
Carian melalui Transaksi No  Tarikh Dari    Hingga   
Cawangan :   Paparan setiap mukasurat.
  Transaksi No Tarikh Transaksi Keterangan
No Siri Gadaian
Kepada Jenis Jenis Bayaran Amaun (RM) Lebihan (RM) Penggenapan (RM) Cawangan ID Pengguna Tindakan
PV010223-0005 01-02-2023 Lebihan Lelongan (Tawarruq)
ART008-040322-0008
MOHAMAD SAIFUL BIN MOHD NASIR Bayaran Tunai 96.90 96.89 0.01 ART008 1630  
PV010223-0004 01-02-2023 Lebihan Lelongan (Tawarruq)
ART008-231221-0004
ROZAINI BINTI ABD RAHMAN Bayaran Tunai 238.35 238.34 0.01 ART008 1630  
PV010223-0003 01-02-2023 Lebihan Lelongan (Tawarruq)
ART008-100222-0005
MUHAMMAD AIZAD BIN ALI Bayaran Tunai 151.75 151.73 0.02 ART008 1630  
PV010223-0002 01-02-2023 Lebihan Lelongan (4U)
ART006-280820-0018
NURNANINGSIH BINTI DARMANSA Bayaran Tunai 161.90 161.89 0.01 ART006 1591  
Jumlah rekod : 4
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [808ab931676f48fdaab937a7d6ab5f0b] , TIME : 2023-02-01 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.013310 saat untuk paparan)