30 Sep, 2022 
Notis Kedua (Al-Qard) - 1 Hari Selepas Tarikh Matang
Tarikh : / / Hingga / /    
Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama Pelanggan Tarikh Matang Notis Pertama Notis Kedua Notis Ketiga Masuk
Lelongan
Notis Terakhir Cawangan
Tarikh Amaun Tarikh Amaun Tarikh Amaun Tarikh Amaun
 ART001-121021-0001 NOOR AZLIN BINTI DANNURI
60196794054;
29-09-2022 15-09-2022 9.27  30-09-2022 9.32  0.00  0.00  ART001
Jumlah rekod : 1
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | ** NO BSAS PRODUCTION TOKEN **
(Mukasurat ini mengambil masa 0.014391 saat untuk paparan)