09 Aug, 2022 
Notis Ketiga (Tawarruq) - 14 hari Selepas 6 Bulan Pertama/Kedua/Tarikh Matang
Tarikh : / / Hingga / /    
Paparan setiap mukasurat.
  No Siri Gadaian Nama Pelanggan Tarikh Matang Notis Pertama Notis Kedua Notis Ketiga Masuk
Lelongan
Notis Terakhir Cawangan
Tarikh Amaun Tarikh Amaun Tarikh Amaun Tarikh Amaun
 ART006-250122-0002 NASSER BIN ISHAMEL
0148506486
25-07-2022 11-07-2022 1,043.54  26-07-2022 1,044.54  09-08-2022 1,135.91  17-08-2022 0.00  ART006
 ART008-250122-0012 SALWANA BINTI ISNIN
60177199222
25-07-2022 11-07-2022 2,691.89  26-07-2022 2,692.89  09-08-2022 3,011.74  17-08-2022 0.00  ART008
 ART008-250122-0011 SALWANA BINTI ISNIN
60177199222
25-07-2022 11-07-2022 2,501.52  26-07-2022 2,502.52  09-08-2022 2,799.59  17-08-2022 0.00  ART008
 ART008-250122-0010 SALWANA BINTI ISNIN
60177199222
25-07-2022 11-07-2022 1,918.43  26-07-2022 1,919.43  09-08-2022 2,147.01  17-08-2022 0.00  ART008
 ART006-250122-0021 ALIKSABAR BIN OMAR
0178636086
25-07-2022 11-07-2022 1,520.87  26-07-2022 1,521.87  09-08-2022 1,691.61  17-08-2022 0.00  ART006
 ART007-250122-0013 ROHANA BINTI ABDULLAH
0179722047
25-07-2022 11-07-2022 3,368.95  26-07-2022 3,369.95  09-08-2022 3,745.59  17-08-2022 0.00  ART007
 ART007-250122-0012 KASMAZIRA BINTI ABU BAKAR
601139894979;
25-07-2022 11-07-2022 2,693.10  26-07-2022 2,694.10  09-08-2022 2,994.48  17-08-2022 0.00  ART007
 ART008-250122-0009 SITI NAZAHAH BINTI AZHARI
60132112202;
25-07-2022 11-07-2022 2,331.60  26-07-2022 2,332.60  09-08-2022 2,608.84  17-08-2022 0.00  ART008
 ART003-250122-0004 MOHD RADZI BIN RAHMAT
60196480247
25-07-2022 11-07-2022 4,651.83  26-07-2022 4,652.83  09-08-2022 5,202.48  17-08-2022 0.00  ART003
10   ART002-250122-0007 RAJA MUHAMMAD ALI DANIAL BIN OTHMAN
60196868383;
25-07-2022 11-07-2022 4,079.79  26-07-2022 4,080.79  09-08-2022 4,563.16  17-08-2022 0.00  ART002
11   ART008-250122-0007 AHMAD SYAZWAN BIN ABU BAKAR
01111148369;
25-07-2022 11-07-2022 2,596.59  26-07-2022 2,597.59  09-08-2022 2,905.31  17-08-2022 0.00  ART008
12   ART006-250122-0011 NURLINA BINTI SAHAR
0198351612
25-07-2022 11-07-2022 1,621.58  26-07-2022 1,622.58  09-08-2022 1,814.81  17-08-2022 0.00  ART006
13   ART003-250122-0002 FAREEZ SHARMAN BIN MURAH
60172060231;
25-07-2022 11-07-2022 1,950.03  26-07-2022 1,951.03  09-08-2022 2,182.00  17-08-2022 0.00  ART003
14   ART006-250122-0007 HAJIBAH BINTI ISNANI
0134961250
25-07-2022 11-07-2022 2,808.76  26-07-2022 2,809.76  09-08-2022 3,143.02  17-08-2022 0.00  ART006
15   ART007-250122-0001 RUSNI BINTI ABDULLAH
01128014225
25-07-2022 11-07-2022 12,100.14  26-07-2022 12,101.14  09-08-2022 13,445.02  17-08-2022 0.00  ART007
16   ART008-250122-0013 SALWANA BINTI ISNIN
60177199222
25-07-2022 11-07-2022 12,490.85  26-07-2022 12,491.85  09-08-2022 13,879.24  17-08-2022 0.00  ART008
Jumlah rekod : 16
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [82aec2beec6c4c4facdf01ed3b35d220] , TIME : 2022-08-09 08:58:30
(Mukasurat ini mengambil masa 0.007390 saat untuk paparan)