l :: AR-RAHNU TEKUN NASIONAL ::

01 Feb, 2023 
DENOMINASI
Cawangan   Tarikh   
Paparan setiap mukasurat.
  ID Tarikh Masa Transaksi Jumlah 0.01 0.05 0.10 0.20 0.50 1.00 2.00 5.00 10.00 20.00 50.00 100.00
Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai Qty Nilai
1551 01/02/2023 05:30 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 4,681.25 0 0.00 1 0.05 3 0.30 2 0.40 1 0.50 10 10.00 0 0.00 2 10.00 11 110.00 15 300.00 85 4,250.00 0 0.00
1617 01/02/2023 05:29 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 1,901.20 0 0.00 0 0.00 2 0.20 5 1.00 0 0.00 30 30.00 0 0.00 76 380.00 12 120.00 1 20.00 9 450.00 9 900.00
1493 01/02/2023 05:29 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 2,457.30 0 0.00 0 0.00 1 0.10 1 0.20 2 1.00 101 101.00 0 0.00 3 15.00 49 490.00 0 0.00 37 1,850.00 0 0.00
1572 01/02/2023 05:18 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 6,691.45 0 0.00 17 0.85 19 1.90 11 2.20 9 4.50 12 12.00 0 0.00 8 40.00 21 210.00 56 1,120.00 100 5,000.00 3 300.00
1572 01/02/2023 05:18 pm Belian Cetak Denominasi Belian 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 0 0.00
1606 01/02/2023 05:15 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 4,882.20 0 0.00 8 0.40 12 1.20 8 1.60 6 3.00 11 11.00 0 0.00 9 45.00 31 310.00 8 160.00 71 3,550.00 8 800.00
1545 01/02/2023 05:14 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 4,040.70 0 0.00 10 0.50 2 0.20 0 0.00 0 0.00 60 60.00 0 0.00 0 0.00 65 650.00 9 180.00 57 2,850.00 3 300.00
PetiBesi 01/02/2023 05:13 pm Dari Bank Cetak Denominasi Dari Bank 150,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1500 150,000.00
1447 01/02/2023 05:11 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 10,580.00 0 0.00 0 0.00 7 0.70 4 0.80 1 0.50 38 38.00 0 0.00 56 280.00 14 140.00 6 120.00 0 0.00 100 10,000.00
10  1581 01/02/2023 05:02 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 6,152.35 0 0.00 1 0.05 0 0.00 4 0.80 1 0.50 11 11.00 0 0.00 2 10.00 5 50.00 4 80.00 116 5,800.00 2 200.00
11  1637 01/02/2023 05:02 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 6,591.50 0 0.00 6 0.30 10 1.00 16 3.20 12 6.00 21 21.00 0 0.00 14 70.00 13 130.00 18 360.00 120 6,000.00 0 0.00
12  1616 01/02/2023 04:59 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 6,500.30 0 0.00 12 0.60 24 2.40 34 6.80 9 4.50 61 61.00 0 0.00 23 115.00 50 500.00 88 1,760.00 15 750.00 33 3,300.00
13  1489 01/02/2023 04:56 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,067.15 0 0.00 9 0.45 23 2.30 12 2.40 0 0.00 22 22.00 0 0.00 2 10.00 58 580.00 0 0.00 39 1,950.00 25 2,500.00
14  1464 01/02/2023 04:53 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 9,032.05 0 0.00 1 0.05 4 0.40 3 0.60 0 0.00 1 1.00 0 0.00 0 0.00 1 10.00 1 20.00 180 9,000.00 0 0.00
15  1463 01/02/2023 04:53 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 11,800.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 50 50.00 0 0.00 30 150.00 100 1,000.00 30 600.00 0 0.00 100 10,000.00
16  1532 01/02/2023 04:52 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 2,200.55 0 0.00 3 0.15 18 1.80 8 1.60 4 2.00 110 110.00 0 0.00 13 65.00 45 450.00 1 20.00 31 1,550.00 0 0.00
17  1489 01/02/2023 04:51 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 5,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 0 0.00
18  1616 01/02/2023 04:51 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 10,000.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 100 5,000.00 50 5,000.00
19  1630 01/02/2023 04:46 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 9,891.20 0 0.00 0 0.00 5 0.50 6 1.20 3 1.50 3 3.00 0 0.00 1 5.00 28 280.00 5 100.00 94 4,700.00 48 4,800.00
20  1548 01/02/2023 04:44 pm Jualan Cetak Denominasi Jualan 7,725.90 0 0.00 4 0.20 6 0.60 8 1.60 3 1.50 27 27.00 0 0.00 1 5.00 29 290.00 0 0.00 90 4,500.00 29 2,900.00
Rekod dari :
1  2  3  4  5  6  7 
Jumlah rekod : 128
DB : arrahnutek_on9 | HOST : localhost | BSAS PRODUCTION TOKEN : [808ab931676f48fdaab937a7d6ab5f0b] , TIME : 2023-02-01 06:00:01
(Mukasurat ini mengambil masa 0.055701 saat untuk paparan)